Hướng Dẫn Bo Tròn Góc Và Đổ Bóng Cho Blogspot - Siin Blog › Information Technology, Hacking & Security, Developer Tips & Tricks

26 Nhận xét

Hướng Dẫn Bo Tròn Góc Và Đổ Bóng Cho Blogspot

Cập nhật: 07 thg 7, 2018 Lúc 7/07/2018 09:11:35 CH
Hello 500 ace của Siin Blog 😂

Hôm nay rảnh rỗi ngồi viết bài bo tròn góc và đổ bóng cho blogspot.

Demo:


Không dài dòng nữa, bắt đầu thôi 😆

Bước 1. Vào blog của bạn, chọn phần cần bo tròn.

Ví dụ ở đây mình chọn phần cần bo tròn và đổ bóng là phần thống kê website.

Bước 2. Click chuột phải chọn Kiểm Tra (Ctrl + Shift + I)

Tìm đến code cha của phần tử đó (code cha là code bao bọc tất cả các code con bên trong), ở đây là một widget nên code cha của nó sẽ là widget-content.
Tiếp theo, để bo tròn thì chúng ta thêm thuộc tính: border-radius: 10px vào css của code cha đó:


Lúc này, sau khi thêm thì chúng ta sẽ thấy widget đã được bo tròn góc. Để đổ bóng cho widget, chúng ta sẽ thêm thuộc tính box-shadow: 2px 2px 2px #888 với #888 là mã màu của bóng.

Bước 3. Thêm css vào blog.

-Truy cập vào blog > Chủ đề > Chỉnh sửa HTML

-Ấn Ctrl + F và tìm thẻ đóng ]]></b:skin>

-Thêm css mới của code vừa nãy lên ngay bên trên thẻ đóng b:skin, sau khi thêm nó sẽ được như thế này.


-Ấn lưu và xem kết quả 😍

Làm tương tự đối với các block khác trên blog của bạn.

Lời kết: có gì khó hiểu thì cứ comment để mình giúp nhé 😘